Leczenie mętów ciała szklistego

Szanowni Państwo

Jeżeli widzicie ciemne, ruchome punkty, nitki, pasma, pajęczyny, lub gęste chmury - to znaczy, że są to zmętnienia ciała szklistego. Jeżeli te dolegliwości ograniczają Wasze widzenie, obniżają jakość Waszego życia i budzą obawy o utratę wzroku - zapraszam do zapoznania się z problematyką mętów na mojej stronie lub odwiedzenia mojego centrum

 

 

 
 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Centrum Okulistyczno-Laserowym wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności w zakresie używanego sprzętu diagnostyczno-leczniczego i środków ochrony osobistej lekarza oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii. 

Procedury są aktualizowane adekwatnie do wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

 
 
 
img

 


O mnie

 Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia medyczne ukończyłem w 1987 roku. W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Od tego czasu prowadzę gabinet okulistyczny. Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia

praca kliniczna...

 

Więcej o mnie

 

REGULAMIN STRONY, RODO

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

Prawo autorskie

Treść stron internetowych .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Regulamin serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w serwisie internetowym . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis internetowy . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE posiada linki do stron osób trzecich. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie oznacza, że . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

Cennik

Wszystkie ceny podane na stronach . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE są w złotych polskich. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów zawartych w cenniku, wprowadzenia nowych usług lub produktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

RODO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych    z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych (powszechnie znanych jako RODO lub GDPR) –dane osobowe pacjentów (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, nr telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia, w tym dane dotyczące udzielonych świadczeń medycznych) są w moim gabinecie lekarskim i Centrum Okulistyczno-Laserowym bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane wyłącznie do celów diagnostyczno – leczniczych.

Podstawę prawną do przetwarzania powyższych danych stanowi oprócz art. 6 ust 1 lit c lub b w zw. z art.9 ust. 2 lit h RODO, także art.3 ust.1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art.24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozp. Min. Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania.

W oparciu o powyższe akty prawne w Centrum Laserowym udzielane są świadczenia zdrowotne w tym prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji medycznej, udostępnianie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej i/lub informowanie osoby upoważnionej o stanie zdrowia pacjenta,  wykorzystywanie numeru telefonu, w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty oraz zapewnienie zabezpieczenia społecznego np. wystawianie zaświadczeń lekarskich, zwolnień lekarskich czy orzeczeń w sprawach o  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Dane pacjenta mogą być ujawnione innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia (wystawienie skierowania na leczenie szpitalne) lub uprawnionym organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej 20 lat, od dnia ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Podanie przez pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa , w tym oznaczenia tożsamości pacjenta oraz sprawdzenia ubezpieczenia w celu wystawienia recepty na leki refundowane.

Pacjentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji.

 

 

Czym są męty i jakie sa ich przyczyny?

Zmętnienia (męty) ciała szklistego znane także jako latające muszki (łac. muscae volitantes, ang. eye floaters) –to patologia żelu ciała szklistego wypełniającego oko, polegająca na tworzeniu się skupisk włókien kolagenowych.

 

Pojawienie się mętów jest sygnałem zmiany architektury ciała szklistego. Mętom często towarzyszy rozwodnienie ciała szklistego (łac. syneresis), zmniejszenie jego objętości, zapadnięcie się i tylne odłączenie (ang. posterior vitreus detachment - PVD). Męty powstają z tkanek wewnątrzgałkowych i nie są rozpoznawane jako obce przez układ immunologiczny oka, dlatego rzadko się wchłaniają. Spotyka się także przymglenia i zagęszczenia ciała szklistego.

img

Zagęszczenie ciała szklistego nad siatkowką
w badaniu OCT

Opinie pacjentów

Michalik Mariusz

Profil zweryfikowany
 
Lokalizacja: CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROW...więcej

Witam.Dr Piotr sobielewski to doskonały fachowiec i człowiek idiwidualne podejście do pacjenta ,cześć okulistów powinno uczyć się od Pana Piotra żeby móc naprawdę pomóc ludziom z poważnymi schorzeniami oczu.Moj przypadek to duża krótkowzroczność i w ostatnim czasie doszedł astygmazyzm i bardzoooo dużo metow ciala szklistego żeby nie wyolbrzymiać to 90 %pola widzenia zawalone metami.Brak chęć do życia bo wawa nie dawała nadzieji cytuje "napewno żaden mój kolega pofachu się tego nie podejmie usunięci takiej ilości zmętnień są blisko siatkówki " barak nadzieji a mam 33 lata i dwójkę dzieci trzeba radzic umówiłem wizytę u doktora i na pierwszej wizycie po dokładnym zbadaniu wziął się do pracy wszystko objaśnij co trzeba zrobić z moimi oczami żebym mógł żyć normalnie.Bylem juz na 3 wizytach i około 70 % metow usunięte rewelacjia......polecam naprawdę ludziom z tym schozeniem i innymi również wspaniały lekarz warty każdej drogi i pieniędzy.....Pozdrawiam Mariusz

Pan doktor wykonał witreolize laserowa w jednym oku. Od 2 lat dość mocno przeszkadzał mi duży glut, który zasłaniał centralnie pole widzenia. Przeszedłem przez jakieś tabletki, potem krople, potem znowu jakieś tabletki polecane przez wcześniejszych specjalistów. Wszystko to była strata czasu i pieniędzy, by na końcu się dowiedzieć "że mam się przyzwyczaić". Próbowałem w Olsztynie zapisać się na witreolize laserową, ale lokalni spece uznali, że męty są za duże i za szybko się ruszają. Przy okazji badań kontrolnych u nowej okulistyki, polecony mi został Pan Doktor Sobolewski. Zaryzykowałem, koszty paliwa , zabiegu - spodziewałem się, że wrócę z opinią, że się nie da. Pan Doktor po dokładnym badaniu zabrał się do roboty i po pierwszym zabiegu mogę normalnie patrzeć na świat. Różnica jest kolosalna, latają jeszcze jakieś paprochy ale nie ma już wielkiego gluta. Raz jeszcze dziękuję.

UMaciej Z.Użytkownik zweryfikowany

Lokalizacja: CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROW..

Witam serdecznie wszystkich,którzy zostali dotknięci chorobą ciała szklistego gałki ocznej.
Męty Ciała Szklistego znane także jako latające muszki.Tą dolegliwość mam od około 32 roku życia.Bardzo mnie to męczyło,a doszło do tego,że straciłem chęć do życia.Bardzo dużo czytałem o tej przypadłości.Było kilka opcji leczenia tej choroby.Po pierwsze dostałem od jednego lekarza okulisty krople z "jodkiem potasu".Liczyłem,że wszystko będzie dobrze,ale niestety po około tygodniu dodatkowo obok latających muszek pojawiła się pływająca "folijka", (nie wiem jak to się nazywa w okulistyce,lecz ten obiekt w oku to przypominał). Kolejnym krokiem miała być operacja polegająca na przebiciu gałki ocznej zwanej w okulistyce "witrektomią"– czyli operacyjny zabieg okulistyczny polegający na usunięciu wszelakich składników patologicznych (np. wylewów krwawych,czy też uszkodzonych części siatkówki znajdujących się w ciele szklistym-to akurat jest moja przypadłość).Niestety wielką wadą tego zabiegu jest ingerencja chirurgiczna w gałkę oczną,oraz to,że podczas operacji lekarz okulista decyduje co zostanie wstrzyknięte do oka-( czysta woda,gaz lub sylikon).Obawiałem się,że jakbym dostał sylikon,to przez kilka miesięcy do pół roku widziałbym świat jak przez mgłę,i to w najlepszym wypadku.Po tym należy znowu poddać się zabiegowi operacyjnemu,ponieważ sylikon w porównaniu do wody czy gazu sam nie zamieni się na ciało szkliste gałki ocznej. Po przewertowaniu stron w internecie znalazłem gabinet okulistyczny Pana Doktora Piotra Sobolewskiego z Białegostoku. Umówiłem się na wizytę,na którą nie trzeba było długo czekać i po wstępnych badaniach w ten sam dzień zostałem zakwalifikowany do zabiegu laserowego "witreolizy laserowej". Zabieg przeszedł pomyślnie i gdy krople na rozszerzenie źrenic przestały działać zobaczyłem różnicę w widzeniu.Po pierwszym zabiegu zniknęło około 40-50% mętów,a po drugim około 70-80 %. Pierwszą sesję zabiegów miałem 28.08.2014 roku.Od tamtego czasu wszystko było OK,lecz od około roku znowu pojawił się problem i po rozmowie z Panem Doktorem Piotrem Sobolewskim przyjechałem do Białegostoku w celu przeprowadzenia "witreolizy laserowej".W dniu 25.06.2019 odbył się zabieg laserem.Przyznam,że dużo się poprawiło w widzeniu i samopoczuciu. Aktualnie mam 40 lat i niestety dolegliwości z tym związane mogą za jakiś czas znowu się pojawić i zdaję z tego sprawę.Przypadłość ta jest dokuczliwa dla każdego,kogo ta dolegliwość dotknęła.Dobrze jest liczyć na to,że nie będzie trzeba iść na operację chirurgiczną,lecz na zabieg laserowy,który w ogóle nie boli,a człowiek po paru godzinach wraca do swojego normalnego trybu życia.Warto dać sobie szansę.Będąc fotografem wiem jak ważne jest prawidłowe widzenie.Gdybym nie odwiedził Pana Doktora Piotra Sobolewskiego,to bym czekał w kolejce na zabieg chirurgiczny,gdzie kilka igieł wbijanych jest w gałkę oczną,a i tak nikt nie potrafi określić czy będzie tak samo,gorzej czy lepiej... Każdy musi wyciągnąć wnioski i opinie.Ja po przewertowaniu wielu stron internetowych i po przeczytaniu wielu opinii proponuję dać sobie szansę na lepsze widzenie.Dalej pracuję w swoim zawodzie i to dzięki "witreolizie laserowej". Pozdrawiam serdecznie wszystkich,a szczególnie ludzi dotkniętych tą chorobą.
Przemysław Mojżuk

Kontakt

CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE
Białystok ul. Młynowa 40 lok.U5
NIP: 5421082771
REGON: 790320425

 

Godziny przyjęć:
Pon-Śr: 9:00-13:00, 17:00-19:00
Czw-Pt: 9:00-13:00


Mail: doktorsobol@gmail.com
(telefony w godzinach pracy gabinetu)


Tel. kom. +48 601 616 234
Tel. gabinetu +48 85 7416188


Uwaga - nie udzielam e-mailowych ani telefonicznych porad lekarskich!
Ze wzlędów organizacyjnych sugeruję UMAWIANIE WIZYT TELEFONICZNIE.
 

 

Polityka Prywatności