Koronawirus wytyczne dla pacjentów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Centrum Okulistyczno-Laserowym wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności w zakresie używanego sprzętu diagnostyczno-leczniczego i środków ochrony osobistej lekarza oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii.      

Procedury są aktualizowane adekwatnie do wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

 

OGÓLNE WYTYCZNE I PROCEDURY

  1. Przed wizytą przeprowadzimy z Państwem telefonicznie wywiad epidemiologiczny, dotyczycący obecnego stanu zdrowia oraz kontaktów z osobami chorymi lub pozostającymi w kwarantannie.
  2. Personel poprosi Państwa o poddanie się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu termometru zbliżeniowego i wypełnienie oraz podpisanie ankiety, dokumentującej informacje uzyskane w wywiadzie zebranym przez telefon.
  3. W celu zminimalizowania czasu pobytu w centrum proszę o przybycie punktualnie na wyznaczoną godzinę. W przypadku wcześniejszego przybycia proszę zaczekać na zewnątrz.
  4. Od razu po wejściu do centrum wszystkich pacjentów prosimy o pozostawienie na wieszaku okryć wierzchnich oraz zdezynfekowanie rąk specjalnym płynem dostępnym w poczekalni. Po zdezynfekowaniu rąk prosimy o nie dotykanie telefonów komórkowych aż do momentu opuszczenia centrum.
  5. Proszę pamiętać o konieczności zachowania odstępu minimum 1,5 m od personelu medycznego oraz innych pacjentów przebywających na terenie centrum. Prosimy również o nie podawanie rąk w geście powitania personelowi medycznemu.
  6. W miarę możliwości prosimy o nie stawianie przedmiotów osobistych na blatach i meblach w ośrodku. Planując przyjazd do centrum prosimy o pozostawienie w domu lub samochodzie toreb, plecaków, walizek oraz innych przedmiotów, które nie są niezbędnie potrzebne w czasie wizyty w centrum.
  7. Pacjenci zgłaszający się na zabieg laserowy proszeni są o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy.
  8. Do centrum należy zgłaszać się bez osób towarzyszących z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych i wymagających opieki oraz dzieci (dopuszczona obecność jednego rodzica).
  9. Bardzo prosimy o zgłaszanie się do centrum w maseczkach ochronnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zaleceniami.