Etapy zabiegu

Leczenie mętów jest procesem. Do zliwidowania izolowanych zmętnień potrzebne są zwykle 1-2 zabiegi. Do leczenia rozproszonych, gęstych, chmurzastych mętów niezbędne są 3-4 zabiegi czasami więcej. Zalecam pobyt 2-dniowy. W trakcie zabiegu - tkanka mniejszych mętów jest odparowywana w miejscu ogniskowania promienia lasera, natomiast dlugie molekuły zmętnień obkurczają się lub są fragmentowane (przedostają się do trabekulum i są usuwane z oka, albo łączą się w nowe męty (łatwiejsze w leczeniu). Zauważalna poprawa po witreolizie w jednym oku jest wskazaniem do wykonania takiej samej procudury w drugim oku i uzupełnienia w pierwszym.

 

Możliwe skutki uboczne zabiegu to...