O mnie

 

 Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku.
Studia medyczne ukończyłem w 1987 roku. W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Od tego czasu prowadzę gabinet okulistyczny.

 

Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia praca kliniczna.  Zorganizowałem i prowadziłem wiele szkoleń m.in z laseroterapii chorób oczu. 

 

Posiadam doświadczenie szpitalne na stanowisku ordynatora oddziału okulistycznego i konsultanta wojewódzkiego.

 

Wykonałem setki operacji i zabiegów okulistycznych (leczenie operacyjne zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki, zeza, zaopatrzenie chirurgiczne ran oka).

Pracowałem także wiele lat w poradni przyklinicznej, w specjalistycznej poradni okulistycznej w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie. Od 16 lat wykonuję w Białymstoku zabiegi laserowej korekcji wad wzroku. Odbyłem wiele krajowych i zagranicznych szkoleń zawodowych potwierdzonych certyfikatami. Systematycznie uczestniczę w międzynarodowych kursach okulistycznych i spotkaniach na temat chirurgii refrakcyjnej. Jestem autorem wielu publikacji naukowych, między innymi na temat mętów.

 

Od 15 lat specjalizuję się w diagnostyce i laserowym leczeniu zmętnień ciała szklistego. Jestem pionierem w laserowej terapii mętów zwyrodnieniowych w Polsce. Metodę leczenia doskonaliłem wiele lat. Pracowałem na wielu laserach okulistycznych.


W 2015 roku mój ośrodek znalazł się wśród 10 rekomendowanych klinik przeprowadzjących tego typu zabiegi na świecie.

W październiku 2012 otrzymałem w głosowaniu internetowym ogólnopolski laur pacjenta, a w 2020 medyczny laur jakości

Jestem 2- krotnie cytowanym w WIKIPEDII.

 

Dotacje unijne

Moje Centrum Okulistyczno-Laserowe uzyskało dotację unijną w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego ultrasonografu oraz lasera YAG/SLT w konkursie ofert w terminie: 07.07.2009 r.-31.08.2009 r. (konkurs nr 2) pod nazwą : "Wzrost innowacyjności Centrum Okulistyczno-Laserowego poprzez inwestycję w specjalistyczny sprzęt medyczny" wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-041/09 wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu jaskry i zmętnień ciała szklistego.

 

dotacja1

 

Druga dotację unijną uzyskałem w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego komputerowego tomografu spektralnego OCT w konkursie ofert w terminie: 24.01.2012 r.-16.03.2012 r. (konkurs nr 7) pod nazwą : "Innowacyjne zastosowanie tomografii spektralnej oka w Centrum Okulistyczno – Laserowym w Białymstoku”wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-039 wykorzystywanych w diagnostyce chorób szklistkowo-siatkówkowych i diagnostyce ciała szklistego przed zabiegami witerolizy laserowej.