Skuteczność zabiegu

Skuteczność witreolizy laserowej

Skuteczność rozumiana, jako zauważalna przez pacjenta poprawa według różnych autorów wynosi 60-95% W 5-10% przypadków- nie można wykonać zabiegu ze względu na niekorzystną lokalizację i wielkość zmętnień. 
Najlepsze efekty leczenia uzyskuje się po przecięciu laserowym pasma zmętnień zawieszonych w osi widzenia i odparowaniu miękkich mętów przypominjących kule waty lub pierścienia Weissa leżącego na powierzchni odłączonego ciała szklistego. W przypadku laseroterapii zmętnień zwyrodnieniowych uzyskuje się głównie ścieńczenie i zmniejszenie zmętnień. Trudne jest także leczenie mętów obwodowych. Przy dużej ilości gęstych konglomeratów mętów skuteczność zabiegu jest ograniczona. Efektem leczenia jest rozluźnienie i szybkie znikanie zmętnień z pola widzenia, eliminuje się ponadto konieczność witrektomii.

Skuteczność leczenie zależy od rodzaju, położenia, ilości i gęstości zmętnień. Istotne są także wcześniejsze operacje oka.

W leczeniu zmętnień o charakterze chmur, konglomeratów poprawa następuję u 80-90 % chorych (przykładowe wyniki badań USG- poniżej).

 

 

 W przypadku pierścienia Weissa jest ona oceniana na 60-100% po I zabiegu i 80-95% po II zabiegu. Efekt leczenia jest stabilny (wyniki USG i zdjęcia- poniżej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 W leczeniu mętów zwyrodnieniowych poprawa po I zabiegu jest oceniana na 40-60% i 20-40% po II zabiegu. Wskazane jest wykonanie 2-4 zabiegów. Stabilizacja następuje zwykle po 2-3 zabiegach (wyniki USG poniżej). 

 

 

 Skuteczność terapii u młodych pacjentów oceniana jest na 10-30%. Są to drobne, pojedyńcze  i często przezroczyste zmętnienia (wynik USG poniżej).

 

 

 Niekiedy pacjenci mają wrażenie częściowego nawracanie mętów. Materiał mętów w ognisku lasera jest odparowywany, ulega obkurczeniu i rozdrobnieniu. Część z nich jest drenowana do przedniego odcinka oka przez utkanie beleczkowe (znikanie drobnych mętów po zabiegu w ciągu 3-30 dni). Niekiedy długie molekuły kolagenu mogą łączyć się ponownie. Są jednak łatwiejsze w dalszym leczeniu.  

 

Jak przebiega zabieg ...