Witreoliza laserowa

Witreoliza laserowa – jest zabiegową metodą leczenia mętów ciała szklistego.

Metoda ta wykorzystuje tzw. zjawisko przerwania optycznego w ciele szklistym oka (ang. optical breakdown), które powoduje jonizację, punktowe wytworzenie plazmy i pęcherzyków gazu oraz falę uderzeniowej Nd:YAG lasera. Towarzyszący temu efekt termiczny i mechaniczny doprowadza do odparowywania i znikanie mętów. W niektórych przypadkach uzyskuje się rozdrobnienie, obkurczenie i ścieńczenie gęstej, niepigmentowanej tkanki zmętnień. Męty przemieszczają się także z osi optycznej i są mniej widoczne przez pacjenta. Innym pożądanym efektem leczniczym jest zmiana architektury ciała szklistego i przerwanie trakcji szklistkowo - siatkówkowych. Witerolizę określa się, jako fotokonwersję ciała stałego zmętnienia w gaz z towarzyszącym efektem termicznym i fotoakustycznym.

Witreoliza - to zabieg niebolesny, pozbawiony chirurgicznych powikłań, wykonywany ambulatoryjnie, bez konieczności pobytu w szpitalu, z szybkim powrotem widzenia i małym ryzykiem powikłań.

Witreoliza laserowa jest zabiegiem trudnym, wymagającym wiele lat praktyki w laseroterapii chorób oczu.

 

 

 więcej...