Dziwne mętów

 

Przedstawiane obrazy ultrasonograficzne® są oryginalne i pochodzą z mojej praktyki lekarskiej