Witrektomia

Witrektomia – to operacja wewnątrzgałkowa, wykonywana często pod narkozą, w warunkach szpitala. Wskazaniem do operacji są choroby witeroretinalne, w tylnym odcinku oka. Najczęściej wykonuje się ją z powodu odwarstwienia siatkówki, wylewu krwi, obecności tkanki glejowej siatkówki. Chorobom tym często towarzyszą gęste zmętnienia ciała szklistego. Podczas operacji wymienia się ciało szkliste lub jego fragment. Po zabiegu może wystąpić zaćma, jaskra wikłająca, odwarstwienie siatkówki, krwotok wewnątrzgałkowy, infekcja uogólniona oka.

Do metod nieopracyjnego leczenia mętów zalicza się witreolizę farmakologiczną witreolizę laserową