Skutki uboczne zabiegu

Witreolizę laserową wykonuje się już od ponad 20 lat.  Jak w każdy zabieg również witreoliza niesie ze sobą możliwość skutków ubocznych lub powikłań, lecz ich ryzyko jest bardzo małe. 


Do najczęstszych, przemijających zalicza się:

  • uczucie ciała obcego i dyskomfort, ból i zaczerwienienie oka,
  • niewyraźne widzenie w dal często wraz z poprawą widzenia z bliży (od 2 godzin do kilku, kilkunastu dni),
  • wrażenie większej ilości szybciej poruszających się mętów, ciemnych pęcherzyków.

 

 

 

Niekiedy obserwuje się przejściowy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, wybroczyny naczyniówki. Opisywano także uszkodzenie punktowe soczewki.

Dotychczas nie stwierdzono pozabiegowego odwarstwienie siatkówki. Wynika to z faktu, że ciało witralne w czasie zabiegu nie uwypukla się do przedniej części oka, a każda aplikacja laserowa przerywa lub rozluźnia jego połączenia z siatkówką, które mogą być przyczyną pociągania i jej odwarstwienia.