T-membranotomia

- to technika nacinania odłączonej błony tylnej ciała szklistego laserem Nd:YAG w kształcie litery T, opisana przez Ceesa van der Windta.
Takie nacięcie powoduje pożądane przemieszczenie się w mętów położonych blisko siatkówki do nosowej i skroniowej części ciała szklistego. Zabieg taki łączy się z klasyczną witreolizą laserową.